Kas ir ABA terapija (Lietišķa uzvedības analīze)?

ABA terapija jeb Applied Behavior Analysis (ABA) ir zinātniska metode, ar kuras palīdzību speciālists nosaka saistību starp uzvedību un dažādiem apkārtējās vides stimuliem. Ar praktisku metožu palīdzību, mainot dažādus stimulus, mainās arī bērna uzvedība.

ABA terapija ir efektīva tikai tad, ja to lieto pareizi, ar individuālu pieeju, jo bērni ar autismu ir atšķirīgi, katram ir savas īpatnības, raksturs un traucējumi. Fokusējoties uz konkrētu uzvedību un nosakot faktorus, kuri to ietekmē un kontrolē, uzvedību var mainīt efektīvāk nekā ar sarunām, aizrādījumiem vai nosodījumiem.

Ar ABA terapijas palīdzību iespējams:

 • mazināt vai novērst dusmu lēkmes mājās un sabiedriskās vietās;
 • veidot sadzīves un higiēnas iemaņas;
 • samazināt agresijas un autoagresijas izpausmes;
 • iemācīt bērnam paust savas vēlmes un intereses;
 • sagatavoties mācību un spēļu procesam.

Lai izveidotu efektīvu ABA programmu, mūsu speciālists vispirms novērtē bērna sākotnējās prasmes, kā arī izzina bērna vecāku vēlmes. Pārbaude var noteikt:

 • kādu prasmju attīstīšanai būtu jākoncentrējas apmācības programmā;
 • ar kādu sarežģītības pakāpi jāsāk nepieciešamās prasmes apmācība;
 • kādi šķēršļi kavē mācību procesu (sadarbības trūkums, eholālija, vispārināšanas grūtības);
 • kāda alternatīvā komunikācijas sistēma bērnam ir vispiemērotākā;
 • kādas konkrētas mācību metodes bērnam ir vispiemērotākās (mācīšanās atsevišķos blokos, “nejauša” mācīšanās);
 • kāda mācību vide ir piemērotākā.