ABAistaba pakalpojumu cenas

 • Pirmreizējā konsultācija par nodarbību plānošanu 35,00€/55 min
 • ABA supervizora konsultācija 70,00€/55 min
 • ABA terapija (Lietišķās uzvedības analīze)   35,00€/55 min
 • ABA terapija -Denvera modelis (Lietišķās uzvedības analīze līdz 4g.v.) 35,00€/55 min
 • ABA terapija Intensīva programma 1400,00/ mēn (2 st. katru darba dienu 4 nedēļu garumā)
 • Vispārējā fiziskā sagatavotība bērniem ar AST  35,00€/55 min
 • Nodarbība pie audiologopēda 35,00€/55 min
 • ADOS testēšana  250,00/3 vizītes. Slēdziena sagatavošanas laiks: līdz 10 darba dienām

Kas ir lietišķa uzvedības analīze?

Lietišķā uzvedības analīze ir zinātne par cilvēka uzvedību un tās korekciju, kas pētīšanas objektu, mērķu un metožu ziņā atšķiras no citām līdzīgam disciplīnām. Pētīšanas objekts ir sociāli nozīmīgas uzvedības formas, kuras iespējams objektīvi aprakstīt; mērķis - atrast drošu pieeju, kā uzlabot nevēlamo uzvedību, savukārt metodes līdzinās tām, kādas tiek pielietotas dabas zinātnēs: objektīva aprakstīšana, skaitlisks izvērtējums un eksperiments. Citiem vārdiem sakot, lietišķā uzvedības analīze ir dabas zinātnes disciplīna, kas nodarbojas ar tādu vides ārējo faktoru meklēšanu, kas ietekmē sociāli nozīmīgu uzvedību, un izstrādā uzvedības korekcijas metodes, lai šo uzvedību uzlabotu. Uzvedības analīzes trīs sastāvdaļas: teorētiskā bāze - biheiviorisms, eksperimentālu datu avots - eksperimentālā uzvedības analīze un konkrētu metožu praktiska pielietošana. Tas viss kopā ir lietišķā uzvedības analīze.

Intensīvā programma AST bērniem pirmskolas vecumā.

Kāpēc tieši pirmskolas vecums ir nozīmīgs intensīva programmā?

Pēdējā laikā tiek veikti daudzi pētījumi, kuros parādās informācija par to, kā mācās zīdaiņi un agrīna vecuma bērni. Ņemot vēra to, ka autiskā spektra (AS) pazīmes var parādīties jau dzīves pirmajos mēnešos, tika izveidotas daudz dažādas efektīvas programmas maziem bērniem, kas atrodas AS riska grupā. Balstoties uz pirmajiem AS simptomiem, tika izvirzītā hipotēze, ka traucējums kaut kādā veidā skar smadzeņu sistēmas, kuras atbild par sociālo un runas attīstību. Daudziem mazuļiem ir skarta arī motoriskā attīstība. Video ar bērniem, kuriem vēlāk tika diagnosticēts AST (Osterling&Dawson, 1994) demonstrē, ka jau agrīnā vecumā šie bērni pavada mazāk laika, novērojot citus cilvēkus, mazāk reaģē uz savu vārdu, bieži neveido rādītāju žestu, kā arī citus žestus, kas veido runas attīstības pamatu. Taču ir jāatceras fakts, ka agrīnais vecums ir "lielu pārmaiņu posms", jo ir raksturīga liela "smadzeņu plasticitāte", kas izpaužas kā gatavība mācīties un ātrāk apgūt jaunas zināšanas. Jo mazāks bērns, jo ātrāk viņš apgūst jaunas zināšanas. Tas atspoguļo lielas agrīnās intervences iespējas.

Kāpēc tieši ESDM, jeb Denvera modelis?

ESDM (Early Start Denver Model) lielas cerības liek tieši uz agrīnas intervences sākumu. Tā kā AST ir galvenokārt sociālās komunikācijas traucējums, viens no ESDM terapijas mērķiem ir veidot ar bērniem tuvas un uzticamas attiecibas, kas var kalpot par bāzi tālākai komunikācijas attīstībai. Denvera modelī (DM) uzmanības centrā ir dzīva un dinamiska komunikācija ar spēcīgām pozitīvām emocijām, kas stimulē bērnu jaunu komunikācijas biedru meklēšanai, lai varētu nodoties mīļākajām spēlēm. Denvera modelī tika izstrādāta speciala spēļu metodika, kas izpaužas kā iesaistoša un aizraujoša mijiedarbība starp bērnu un pieaugušo, iesaistot verbālu un neverbālu komunikāciju.

Intensīvās programmas ilgums: 4 nedeļas-2h dienā (40h).

Regulārā programma AST bērniem pirmskolas vecumā

Lai apgūtu jaunas, kā arī stiprinātu jau esošās prasmes, tika izstrādāta regulārā ABA terapijas programma. Regulārā programma veidota tā, lai veicinātu bērna aktuālākās komunikācijas un sociālās prasmes. Ļoti svarīga loma regulārajā programmā ir sistemātiskai prasmju izvērtēšanai mācību plāna ietveros. Darbs pamatā vērsts uz fundamentālām sociāli orientētām prasmēm, ņemot vērā grūtības, ar kurām sastopas AST bērni. Šādas intervences rezultātā mēs vēlamies sagaidīt runas prasmes uzlabojumus, palielināt interešu loku, ka arī uzlabot saziņu ar vienaudžiem.

Regulārās programmas ilgums: 2-6 stundas nedēļā.

Kas ir uzvedība un vide?

Uzvedība (behavior)- tā ir visu dzīvo organismu darbība. Attiecīgi uz cilvēku, tas ir viss, ko cilvēki dara, kā kustas, par ko runa, ko doma un ko jūt. Uzvārīt sev tēju- nozīme veidot attiecīgo uzvedību, bet arī padomāt par to ka "būtu labi šobrīd uzdzert kaut ko karstu...", arī ir uzvedība. Vārdi "kustība" vai "darbība" nozīmē pašu uzvedības ideju. Un tas fakts ka Jūs šobrīd lasāt šo teikumu no planšetdatora vai telefona, sajutāt to svaru un formu arī ir uzvedība.

Vide ir apstākļu kopums, kur eksistē organisms un uz to ietekmē. Tā ir sarežģīta pasaule, kur nepārtraukti mainās notikumi.

Vispārējā fiziskā sagatavotība pēc ABA metodēm

Katru dienu jebkuram bērnam ir nepieciešama vismaz pusotra stunda aktīvu kustību, un bērni ar AST nav izņēmums. Tāpēc speciālisti iesaka regulāri apmeklēt vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības, ko vada speciāli apmācīts treneris, kas pārzin ABA tehnoloģijas, un spēj atrast pareizu pieeju īpašiem bērniem.

Vispārējā fiziskā sagatavotība tiek uzskatīta par fiziskās un psihoemocionālās veselības pamatu, tāpēc, pateicoties regulārām fiziskajām aktivitātēm, bērns kļūst pašpārliecinātāks, mierīgāks, attīstās tādas rakstura īpašības kā darbs uz rezultātu, mērķtiecība, centība.

Vispārējā fiziskā sagatavotība ir vingrinājumu sistēma, no kuriem katrs ir vērsts uz svarīgu fizisko iemaņu nostiprināšanu un attīstību: spēku, izturību, ātrumu utt.

Regulāras nodarbības ar treneri palīdzēs Jūsu bērnam ne tikai attīstīt spēku un izturību, bet arī jautri pavadīt laiku!

Nodarbības pie ergoterapeita

Ergoterapeits ir speciālists, kas palīdz pacientiem uzlabot viņu spējas veikt ikdienas uzdevumus. Ergoterapeits arī palīdz iemācīties veikt pašaprūpi, izmantot ikdienas pierīces un instrumentus, kas atvieglo cilvēka dzīvi.

Katra bērna vajadzības ir unikālas, tādēļ ergoterapeits kopā ar supervizoru, pēc bērna novērtēšanas izstrādā individuālo plānu, kuru izpildot, tiek apgūtas dažādas ikdienas iemaņas.

Ergoterapeits palīdz bērnam uzlabot tās spējas, kas palīdz būt neatkarīgam dzīvē, tādas kā:

 • ģerbšanās;
 • ēšana;
 • patstāvīgās spēles prasmes;
 • dažādu pierīcu lietošana u.c.
 • Viena ergoterapijas nodarbība ilgst 55 minūtes.

Nodarbības pie audiologopēda

Kādēļ dērniem ar autismu tiek rekomendētas nodarbības pie audiologopēda?

Darbs ar audiologopēdu ir ieteicams gandrīz katram, kam tiek disgnosticēts AST, jo daudziem bērniem ar autismu ir būtiski ierobežota runa. Bērniem ir nepieciešama palīdzība preverbālo prasmju attīstīšanā, skaņu izrunā, vārdu un teikumu veidošanā vai arī alternatīvās komunikācijas piemeklēšanā.  

Atkarībā no bērna funkcionālā līmeņa audiologopēds var:

-strādāt pie preverbālo prasmju veidosanas;

-attīstīt skaņu, zilbju un vārdu izrunu;

-mācīt veidot vārdu savienojumus un teikumus;

-attīstīt neverbālo komunikāciju, piemēram PECS;

-attīstīt balss intonācijas regulāciju;

ADOS tests

ADOS tests: Autisma spektra traucējumu agrīnai diagnostikai

Vai esat novērojis savam bērnam aizkavēšanos runas attīstībā, grūtības sociālajā mijiedarbībā vai atkārtotas, stereotipiskas kustības? Ja jā, tad ADOS tests varētu būt noderīgs instruments, lai palīdzētu noteikt vai izslēgt autisma spektra traucējumus (AST).

Kas ir ADOS tests?

ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) tests ir standartizēts novērošanas instruments, ko izmanto bērnu un pieaugušo ar aizdomām par AST diagnosticēšanai. Testa laikā speciāli apmācīts profesionālis vēro un vērtē indivīda sociālo mijiedarbību, komunikācijas prasmes un spēlēšanās modeļus.

Kāpēc veikt ADOS testu?

Agrīna un precīza AST diagnostika ir ļoti svarīga. ADOS теста priekšrocības:
Standartizēts: Testa vadīšana un vērtēšana notiek stingrā secībā, nodrošinot rezultātu ticamību un salīdzināmību.

Visaptverošs: Tests aptver plašu AST simptomu klāstu, sniedzot detalizētu ainu par indivīda stiprajām pusēm un grūtībām.
Piemērots dažādiem vecumiem: ADOS testu var veikt bērniem no maza vecuma līdz pat pieaugušajiem.
Atbalsta agrīnu intervenci: Agrīna AST diagnostika ļauj uzsākt atbalsta programmas un terapijas, kas var būtiski uzlabot indivīda dzīves kvalitāti.

Kā norit ADOS tests?

ADOS tests parasti sastāv no trim moduļiem, kas pielāgoti indivīda vecumam un attīstības līmenim. Testa laikā speciālists:
Spēlējas ar bērnu vai pieaugušo, izmantojot dažādus rotaļu materiālus.
Veido sarunu par dažādām tēmām.
Izvirza sarežģījumus, lai novērotu indivīda reakciju.

Kas var veikt ADOS testu?

ADOS testu var veikt pie speciāli apmācīts klīniskais psihologs. Centrs ABAistaba piedāvā ADOS testēšanas pakalpojumus.
Ja jums ir bažas par bērna attīstību, konsultējieties ar ārstu vai ABA supervizoru par ADOS testēšanas iespējām. Agrīna AST diagnostika un atbalsta programmas var palīdzēt indivīdam sasniegt savu pilno potenciālu un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi